Tilastotieteen pääaineopiskelijan opintorakenteet

Tilastotiede ja data (Statistics and Data) 6 ECTS           [Aiemmin Aineistonhankinta ja tutkimusasetelmat]

Todennäköisyyslaskennan peruskurssi (Basic Course in Probability) 4 ECTS

Tilastollisen päättelyn peruskurssi (Basic Course in Statistical Inference) 5 ECTS

Tilastollisten mallien peruskurssi (Basic Course in Statistical Models) 8 ECTS    [Sisältäen aiemman Harjoitustyö (tilastotiede)]

R-kielen alkeet (Basics of R-Language) 2 ECTS

 

 

Tilastollinen päättely I (Statistical Inference I) 5 ECTS

Tilastollinen päättely II (Statistical Inference II) 4 ECTS

Tilastollinen ohjelmointi (Statistical Programming) 4 ECTS

Bayes-päättely (Bayesian Inference) 6 ECTS

Matriisilaskenta tilastotieteessä (Matrix Calculus in Statistics) 2 ECTS

Lineaariset ja yleistetyt lineaariset mallit (Linear and Generalized Linear Models) 8 ECTS

LuK-tutkielma (tilastotiede) (Bachelor’s Thesis, Statistics) 8 ECTS

Erityisesti tilastotieteen aineopintoihin tai allaolevaan rahoituksen kokonaisuuteen sijoitettuna:

Aikasarja-analyysi (Time Series Analysis) 6 ECTS

Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen (Regression analysis and statistical learning) 6 ECTS

Kolme pakollista kurssia: 16 op (Three mandatory courses, 16 ECTS)

Rahoituksen perusteet

Rahoituksen jatkokurssi

Taloustieteen perusteet

 

Vapaavalintaiset (täydennetään näillä väh. 25 op:n suuruiseksi)

Tietokantojen perusteet

Tietojärjestelmien mallintaminen

Aikasarja-analyysi

Regressioanalyysi ja tilastollinen oppiminen

Ekonometrian johdantokurssi (KT35)

Operaatioanalyysin perusteet

Makroteoria I

Makroteoria II

Rahoituksen kvantitatiiviset menetelmät

UTU Econometrics